Koronatiltak: Norge kommer til å stenge flyplasser og havner
Hun sa også at Norge ikke er hermetisk stengt og lovte at nordmenn som er på reise i utlandet, skal få komme hjem.

— Vi har et samarbeid med Danmark slik at nordmenn får reise til Norge derfra, sa Solberg.

Danmark stengte sine grenser tidligere lørdag.

— De stedene vi vet det er mange nordmenn, vil vi forsøke å opprettholde et flytilbud, for eksempel mot Spania, men vi kan ikke garantere noe, sier hun.

Utenriksdepartementet har også oppdatert sine reiseråd fra lørdag, og der fraråder de alle reiser til utlandet hvis reisene ikke er strengt nødvendige. Disse reiserådene vil gjelde i til over påske.

Solberg opplyste også at regjeringen er i dialog med både Norwegian og SAS for å skaffe fly hvis det blir nødvendig å hente smittevernsutstyr fra Kina til Norge.

Fra nå er det Justis- og beredskapsdepartementet som har det overordnede ansvaret for håndteringen av koronakrisen.

Hyttefolk må dra hjem

Statsministeren sa også i klare ordelag at de som har dratt på hytta, må reise hjem med en gang.

— De som reiser på hyttene nå, gjør det vanskelig for alle kommunene å ivareta liv og helse. De som er der, må reise hjem, sa hun.

Det kan bli aktuelt å sette inn Sivilforsvaret for å bistå i arbeidet med å få folk til å dra hjem fra hyttene sine.

NTB