Endelig vedtatt at mulla Krekar utleveres til Italia
Varetektsfengslet

— Av hensyn til situasjonen i Italia vil norske og italienske myndigheter avvente effektueringen. Effektueringen vil skje så raskt det lar seg gjøre.

Mulla Krekar er i første omgang varetektsfengslet fram til 25. mars.

— Utleveringsloven åpner opp for å holde den etterlyste varetektsfengslet i fire uker etter at utleveringsvedtaket ble endelig, og i særlige tilfeller kan retten forlenge fengslingsperioden, står det i pressemeldingen.

Norsk politi og italiensk politi er i samtaler om utleveringen.

— Så raskt det er mulig vil det bli gjennomført, bekrefter Mæland til NTB.

Meling: — Enorm skuffelse

— Først og fremst er det en enorm skuffelse. Dersom Norge hadde fulgt våre egne lover og de konvensjonsforpliktelser vi har, hadde ikke dette skjedd, sier Krekars advokat, Brynjar Meling, til NTB.

— At dette godkjennes på så mange nivåer, er en enorm skuffelse, sier han.

Krekar møtte i november i Oslo tingrett. Han nektet da for forholdene han er dømt for og motsatte seg utlevering til Italia. Tingretten kom imidlertid til at Krekar kunne utleveres, en avgjørelse både lagmannsretten og nå Høyesterett har opprettholdt.

12. februar besluttet Justisdepartementet at Krekar kan utleveres. Advokat Melings klage ble ikke tatt til følge i statsråd fredag.

— Skremmende

— At man ikke har en opposisjon som reagerer eller menneskerettsorganisasjoner som har stilt spørsmål, at man ikke har bekymring i folket for hvem som er de neste som blir utsatt for justismord, er skremmende, sier Meling.

Han varsler at de vil bringe saken inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

— Det vil vi selvsagt. Det er helt åpenbart at denne saken vil få rettslig etterspill både nasjonalt og internasjonalt.

NTB