Tallet på koronasmittede skyter i været
Maner til dugnad

Helseministeren maner nå både folk og næringsliv til dugnad for å spare menneskeliv som følge av koronautbruddet.

— I dag har jeg oppfordret alle til å bli med på dugnad. I helsetjenesten skal vi nå jobbe målrettet og kontinuerlig for å hindre smittespredning og sørge for at alvorlig syke får helsehjelp, sier Høie.

— Men denne jobben gjøres ikke bare i helsesektoren. Alle samfunnssektorer må bidra, understreker han.

Helseministeren sier samtidig at det beste folk kan gjøre, er å holde seg hjemme om man blir syk — og vente til man er frisk igjen. Slik kan man unngå å legge unødig press på helsevesenet.

— Veldig mange av oss har ikke behov for legehjelp for disse symptomene. Men dersom man behøver helsehjelp, skal man ta kontakt med fastlegen på telefon eller nett. Og hvis man ikke får tak i fastlegen, skal man ringe Legevakten, sier Høie.

Over 8.000 personer er til nå testet for koronavirus, ifølge FHI.

Skjerper tiltak

Onsdag skjerpet myndighetene også tiltakene for å bremse smittespredningen. Blant annet vil arrangementer med over 500 deltakere være forbudt fra onsdag og ut april, opplyser helsedirektøren.

— Vi har fått tilbakemeldinger fra flere kommuner og kommuneleger som har bedt om klarere råd. Derfor innfører vi nå forbud mot store arrangementer. Dette gjør vi også for å lette arbeidstrykket i kommunene, sier Guldvog.

Forbudet gjelder i første rekke innendørsarrangementer, men også utendørs dersom folk må stå eller sitte tett sammen, presiserer han overfor NTB.

Han varsler også at myndighetene vil iverksette tiltak for å hindre innreise fra områder med høy smitterisiko, det vil si områdene nordmenn er frarådet å reise til. Unntaket gjelder for dem som har opphold i Norge og skal tilbake hit.

— Helsedirektoratet vil ta kontakt med de berørte landene og kommuner med flyplass og fergeanløp for operasjonalisere dette. Dette gjelder fly, cruiseskip og annen båttrafikk, sier Guldvog.

Ber sykehusene legge om

I tillegg har Helsedirektoratet i dag sendt brev til landets regionale sykehus og bedt dem utsette planlagt aktivitet for å frigjøre plass til koronasyke.

Trass i tiltakene er helsedirektøren åpenbart bekymret.

— Vi har lagt gode planer for de konkrete utfordringene vi står overfor nå. Men uansett hvor mye og hvor godt vi planlegger, vil vi ikke greie å forutse alle problemer, sier Guldvog.

NTB