Britisk mann kurert for hiv
2016 ble det gjennomført en beinmargstransplantasjon, som er en risikabel operasjon med 10 prosent dødsrate, for å behandle blodkreft. Han mottok stamceller fra donorer med en genetisk mutasjon som hindrer hiv-viruset å utvikle seg. Færre enn én prosent av europeere har denne mutasjonen i genmaterialet.

Ikke allmenn kur

Forskerne har som forventet funnet rester av «HIV-fossiler» — fragmenter av viruset som er ute av stand til reproduksjon.

— Det er ganske vanskelig å se for seg at alle spor av et virus som infiserer milliarder av celler, blir eliminert fra kroppen, sier Gupta.

De advarer om at gjennombruddet ikke betyr noen ny allmenn kur for hiv, som leder til én million dødsfall hvert år. Castillejos behandling var en siste utvei ettersom kreften sannsynligvis ville tatt livet av ham uten behandling.

NTB-AFP