PST innhentet data ulovlig — regjeringen får knallhard kritikk
— Tilliten brutt

SVs Freddy André Øvstegård sier det er veldig alvorlig at PST har drevet med ulovlig systematisk masseinnsamling og -lagring av over én million flypassasjerers reiseopplysninger årlig.

— Under kontrollkomiteens behandling har vi avdekket at Justisdepartementet fikk vite om en konkret enkeltsak i dette komplekset i 2015, og at de fikk vite om rutinemessig innhenting i 2017. Men de unnlot å stanse praksisen, sier Øvstegård til NTB.

— Det er veldig alvorlig og sterkt kritikkverdig at verken PST eller Justisdepartementet stanser en datainnsamling som faktisk er i strid med loven, konstaterer han.

Komitéleder Dag Terje Andersen begrunner Aps støtte til merknaden med at «forholdet tidligere er påpekt av EOS-utvalget og ikke fulgt opp».

Fikk ikke med Sp

Da opposisjonen i kontrollkomiteen for to uker siden stilte seg bak en merknad om «sterkt kritikkverdig» i trygdeskandalen, var også Senterpartiet om bord. Men denne gangen ble Ap og SV stående alene.

— Sp har sluttet seg til kritikken mot Justis- og beredskapsdepartementet. Men vi slutter oss ikke til forslaget fra SV om et daddelvedtak, sier Sps Hans Inge Myrvold til NTB.

— Det er med bakgrunn i statsministerens svar til komiteen i brevs form, der hun er tydelig på at dette formelt ble kjent for henne først i 2019.

Mye av kritikken rettes mot Frps ulike justisministre, men partiet forlot som kjent regjeringen i januar. Solveig Horne (Frp) i kontrollkomiteen opplyser til NTB at partiet ikke støtter SVs merknad, men «slutter seg til EOS-utvalgets konklusjon og kritikk».

Kallmyr visste i 2017

Justisdepartementet skrev i et brev til komiteen i januar at det fikk nyss om den pågående diskusjonen mellom EOS-utvalget og PST om datainnhentingen i et møte med PST i desember 2017. Departementet fikk skriftlig informasjon i brev fra PST i juni 2018.

«Med bakgrunn i EOS-utvalgets særskilte melding i desember 2019 ser departementet at vi ikke forsto alvoret i saken og dermed heller ikke foretok nødvendige avklaringer slik vi burde», skriver daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Øvstegård mener det er ekstremt viktig at befolkningen har tillit til at ordensmakten og sikkerhetsmyndighetene følger norsk lov, og at departementet slår ned på ulovlig praksis.

— Her er tilliten brutt på begge punkter, konstaterer han.

Saken behandles i Stortinget i plenum 20. mars.

Regjeringen foreslo i januar å endre utlendingsloven for å sikre at PST har hjemmel til å kontrollere flypassasjerer for å forebygge terror.

NTB