SV kaller inn til landsstyremøte om bioteknologiloven
Da stortingsmeldingen om ny bioteknologilov — altså forløperen til en ny lov gikk gjennom Stortinget våren 2018, sto SV for et strengere ja til eggdonasjon, men nå er holdningen i ferd med å mykes noe opp, ifølge avisen.

Ja til NIPT

SV har i sitt stortingsprogram for gjeldende periode sagt ja til NIPT-testen, men programmet inneholder ikke noe om tidlig ultralyd, mitokondriedonasjon, eller former for fosterdiagnostikk.

Endringene i bioteknologiloven ligger til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Partiene har frist til 26. mars med å fremme forslag til endringer.

Derfor mener stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.at det er viktig med et landsstyremøte nå.

— Det er viktig å forankre standpunktene i landsstyret, mener Kaski.

NTB