Tallet på koronasmittede i Norge øker langsomt — foreløpig
Ifølge VG er over 200 personer nå smittet. Årsaken til ulikheten mellom VGs og FHIs tall er at FHI registrerer nye smittetilfeller fram til klokken 16 og deretter kvalitetssikrer tallene, mens VG oppdaterer sine tall kontinuerlig.

— Vi vet at det vi avdekker i vår overvåking, ikke avdekker absolutt alle tilfellene, sier Vold.

Neste fase

Så langt har legene greid å spore hvor den enkelte har blitt smittet. Men et såkalt «knekkpunkt» vil komme når dette ikke lenger er mulig.

— Det viktige er om man kan spore smitten eller ikke. Så lenge vi kan spore den, har vi kontroll på smittekjeden. Neste fase er når vi har smitte gående i samfunnet. Som regel vil dette komme i klynger først og deretter bre seg utover, sier Vold.

Hun håper imidlertid at smitten vil fortsette å spre seg langsomt.

— Det er god grunn til å gjøre det vi kan for å bremse utviklingen og sørge for at epidemikurven blir så langstrakt som mulig. Dersom mange blir syke på én gang, vil vi også få en del som blir alvorlig syke, og som kanskje krever intensivbehandling. Det kan føre til en strekk på sykehusene, sier Vold.

Fem på sykehus

Mandag ble en femte koronasmittet innlagt på sykehus i Vestfold. Fra før er fire koronasmittede personer lagt inn på ulike sykehus rundt om i landet, ved henholdsvis Drammen sykehus, St. Olavs hospital i Trondheim, Oslo universitetssykehus og Bærum sykehus.

Flere leger frykter nå kapasitetsmangel ved sykehusene og at det ikke være plass til alle dersom viruset sprer seg raskt.

— Vi gjør veldig mye for å bremse utviklingen og bryte smittekjeden, understreker Vold.

Koronaviruset har nå spredt seg til alle landets fylker. Viken har flest tilfeller, 44, etterfulgt av Oslo med 35 tilfeller. Møre og Romsdal og Nordland har færrest smittetilfeller, med henholdsvis to og tre smittede.

NTB