To barnevernssaker mot Norge avgjøres til uken
Veileder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) varslet i februar at det kommer en ny veileder for vurdering av samvær.

— Når en snarlig tilbakeføring til foreldrene ikke er sannsynlig, ser det ut til at det kan ha utviklet seg en «sjablongmessig» vurdering av at samvær etter en omsorgsovertakelse skal ligge på fire-seks ganger i året. Og det uten at en individuell og god vurdering av hver enkelt sak er gjennomført, sa direktør Mari Trommald for en måned siden.

Det samme direktoratet fikk i fjor sommer beskjed fra EMD om at oppfølgingen etter en dom i 2018 ikke var bra nok. Domstolen ba Norge svare på om det var gjort eller ville bli gjort en ny vurdering av å gjenopprette samværet mellom mor og barn i den aktuelle saken.

I februar behandlet Høyesterett i Norge tre saker om barnevern. Sakene ble behandlet samlet i storkammer, som betyr at elleve dommere avgjør saken, i stedet for fem som er det vanlige. Det er ennå ikke falt dom i disse sakene.

NTB