Justisdepartementet: Krekar kan utleveres til Italia
Vil be om midlertidig forføyning

Krekars advokat Brynjar Meling sier han vil benytte seg av klagemuligheten.

— Vi er allerede i gang med å forberede en midlertidig forføyning og stevning til Oslo tingrett på det endelige vedtaket fra departementet, sier Meling til NTB.

Advokaten har nå tre ukers frist til å klage på vedtaket. De ukene vil han bruke godt.

— Det vil bli utarbeidet en så omfattende klage at det ikke vil kunne sitte én statsråd rundt det bordet som har vært med og tatt den beslutningen, som kan si at vi visste ikke bedre.

Ikke overrasket

Formålet med en midlertidig forføyning vil være å sikre at utleveringen av mulla Krekar ikke effektueres før man har fått en rettslig prøving av vedtaket, utdyper advokaten overfor Rett24.

Meling har tidligere varslet at han om nødvendig vil ta saken helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Advokaten sier til NTB at han og Krekar verken er overrasket eller resignert over vedtaket som nå er fattet.

— Men samtidig hadde man jo håpt at når man hadde fått vasket rent ukulturen fra Fremskrittspartiet fra Justisdepartementets kontorer, så ville det komme et vedtak tuftet på rettssikkerhet og Norges forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier han.

— Nå er det snart på tide at noen tar ansvar, hvis man ønsker at Norge skal framstå som en rettsstat.

Jubel i Frp

Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen mener for sin del at departementet har fattet en klok beslutning.

— For en som husker tilbake til begynnelsen av 2000-tallet og hele forhistorien med Krekar, er det selvsagt en spesiell og god dag når vi nå kan registrere at man endelig får utlevert ham, sier Amundsen til NTB.

For Frp har det vært en kampsak i mange år å få sendt Krekar ut av landet.

— Det hadde selvsagt vært morsomt om det var en Frp-statsråd som hadde satt det endelige punktumet. Men vi er trygg på at dette ikke hadde skjedd uten at Frp hadde vært med i regjering, sier Amundsen.

Dømt i Italia

Krekar ble 15. juli pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund.

Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax. Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991.

I 2003 ble han varig utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet.

NTB