YouTube og Snapchat mest populært blant norske barn
Totalt 81 prosent av 9-18-åringene har en spillkonsoll koblet til TV hjemme (Xbox, Playstation eller lignende). Andelen gutter som har dette, er på 93 prosent, mens den er på 68 prosent blant jentene. Denne kjønnsforskjellen er tydelig i alle aldersgrupper.

Deler ut «likes»

I aldersgruppen 13-18 år svarer 86 prosent at de har mye kontakt med vennene sine i sosiale medier. 71 prosent i denne gruppen opplever å få mye reklame i sosiale medier.

Det barn og unge gjør klart oftest på sosiale medier, er å like noe. Seks av ti 9-18-åringer liker noe hver dag, mens nesten åtte av ti gjør dette minst på ukentlig basis.

36 prosent av dem svarer at de daglig deler et bilde eller en video hvor ansiktet deres vises.

— Det er en generell tendens til at barna gjør de ulike aktivitetene i mer utstrakt grad jo eldre de er: 15-18-åringer gjør i størst grad aktivitetene på sosiale medier ukentlig eller oftere, konkluderer Medietilsynet.

Ser etter ting å kjøpe

Over halvparten av 9-18-åringene søker daglig etter informasjon på nett, og mer enn åtte av ti gjør det minst ukentlig. Åtte av ti bruker nettet til lekser og skolearbeid minimum ukentlig.

Til slutt går det an å ta med at over halvparten av 13-18-åringene ser etter ting de kan kjøpe på nett, minst hver uke. Men det å faktisk kjøpe noe er mindre vanlig. Flertallet sier at dette er noe de gjør sjeldnere enn månedlig eller aldri.

Det er Sentio Research som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Medietilsynet.

NTB