Ny romsonde skal avdekke solas hemmeligheter
Men forsker Matthieu Berthomier ved plasmafysikk-laboratoriet i Paris sier innvirkningen fra solvinden kan merkes også langt utenfor polare strøk.

— Solvind forstyrrer vårt elektromagnetiske miljø. Det er dette som kalles romvær, og det kan påvirke dagliglivet vårt, sier han til AFP.

Nord-Amerika ble i september i 1859 påvirket av en kraftig solstorm. Den slo da ut store deler av telegrafnettverket på kontinentet. Slike solstormer kan også skape forstyrrelser for radarsystemer og radionettverk i dag, og i sjeldne tilfeller slå ut satellitter.

— Tenk om bare halvparten av satellittene våre ble ødelagt. Det ville vært en katastrofe for menneskeheten, advarer Berthomier.

Sondens oppdrag skal gjøre det enklere for forskere å forutse hvordan og når solvind vil slå ut på jorda, som ifølge Berthomier kan være svært viktig:

— En solstorm kan treffe oss innen en dag eller to etter at den finner sted. Derfor kan vi få tid til å beskytte oss, ved å skru av de elektriske systemene i satellittene.

Norsk medvirkning

Flere norske aktører har vært involvert i arbeidet med sonden. Norske solforskere ved Rosseland Centre for Solar Physics ved Universitetet i Oslo har vært med å lede arbeidet med instrumentet SPICE på sonden. Instrumentet skal undersøke solas lysspektre, og slik måle temperatur, trykk og andre egenskaper ved overflaten og atmosfæren.

I tillegg er Kongsberg Defence & Aerospace leverandør av mekanismen som sørger for at sondens solcellepaneler peker i riktig retning.

Det norske firmaet Bitvis har levert styresystemet for solcellepanelene om bord — en avtale som kom i stand via Norsk Romsenter.

NTB-AFP