WHO: Årlig koster behandling av kjønnslemlestelse over 12 milliarder kroner
WHO beskriver kjønnslemlestelse som et brudd på menneskerettighetene og en ekstrem form for kjønnsdiskriminering.

— Kjønnslemlestelse er ikke bare et katastrofalt misbruk av menneskerettigheter, som i betydelig grad skader den fysiske og mentale helsen til millioner av jenter og kvinner, det er også et sluk for et lands budsjett og økonomiske interesser, sier Ian Askew, leder for WHOs avdeling for seksuell helse.

— Uakseptabelt

— Vi kan ikke akseptere at i løpet av dette året, vil om lag 4 millioner jenter bli utsatt for kjønnslemlestelse. Det er vår plikt å handle, derfor trapper vi opp innsatsen for å avskaffe kjønnslemlestelse av kvinner og jenter, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

— Vi jobber målrettet gjennom bistanden til blant annet utdanning, helse, likestilling og menneskerettigheter. Vi jobber også hardt for å forsvare og fremme jenters og kvinners rettigheter, både i FN og i landene vi samarbeider med, legger Ulstein til.

200 millioner tilfeller

Det er anslått at minst 200 millioner kvinner og jenter, som lever i dag, har opplevd å bli kjønnslemlestet. Tallet er fordelt på 31 land. Praksisen er mest utbredt i et belte rundt Sahara i Afrika og i noen land i Midtøsten.

Ifølge tall fra UNICEF blir mer enn 90 prosent av jentene i Somalia, Guinea og Djibouti utsatt for kjønnslemlestelse.

NTB-DPA