Flaggermus antas å ha spredt Wuhan-viruset
Via andre dyr

Arvemassen hos Wuhan-viruset, som siden desember har smittet over 20.00 mennesker, de aller fleste i Kina, er identisk med et coronavirus som finnes hos flaggermus. Det er dette som gjør at forskerne så å si er helt sikre på at det er flaggermus som er virusets naturlige opphavssted. Smitten kan imidlertid ha blitt overført til et annet dyr før det smittet mennesker, skriver forskere i tidsskriftet Nature.

— Det finnes nesten alltid en mellomstasjon fra flaggermusen til mennesket, ifølge gjesteprofessor Ali Mirazimi ved Karolinska Institutet, som mener at man ikke behøver være redd for flaggermus.

Men det er avhengig av hvor man befinner seg i verden. I Afrika, der det finnes ebola, er det kanskje ikke så lurt å jakte på flaggermus, framholder han.

— Ingen grunn til uro

Johnny de Jong synes heller ikke det er noen grunn til å være urolig.

— Det er ikke farlig å ha flaggermus i huset sitt i Sverige, risikoen for å bli smittet av for eksempel rabies er minimal. Det er mer i tropiske land som de utgjør en større risiko ettersom de finnes i et større antall, sier han.

Likevel er det viktig å være forsiktig hvis man må håndtere dyret.

— Vi har funnet flaggermus i Sverige som har vært bærere av antistoffer mot rabbier, men enn så lenge ikke noen syke dyr. Vi må studere dem mer slik at vi kan følge smittens gang og få greie på hvilke sykdommer de spre, sier Johnny de Jong.

NTB-TT