Equinors havvindsatsing i Storbritannia går så det suser
God butikk

Konklusjonen er at vindkraft til havs er god butikk. Subsidier utgjør en betydelig andel av inntektene. Eierne av Dudgeon kunne ta ut samlet utbytte på hele 7 milliarder kroner.

Talsperson Eskil Eriksen i Equinor vil ikke kommentere tall i forkant av framleggelsen av resultatene for 2019 i London torsdag, men selskapet bekrefter at de tre vindanleggene er selvstendige og individuelle aksjeselskap, som leverer fullstendige regnskap. Til Nationen sier Eriksen at Equinor vil gjøre betydelige investeringer i havvindprosjekter i årene framover.

— Empire Wind og Dogger Bank er begge store, industrielle prosjekter som vil kunne forsyne til sammen fem millioner husstander med fornybar energi. Vår brutto andel av investeringene i disse prosjektene vil være opp mot 80 milliarder kroner i perioden fram mot 2026, sier Eriksen.

Torsdag skal Equinor legge fram planer framover, inkludert fornybardirektør Pål Eitrheims mål for havvind.

Subsidiert

Redaktør Anders Bjartnes i Energi og Klima stiller spørsmål ved om regnskapene Aftenbladet har gjennomgått, avslører at de britiske skattebetalerne er i overkant rause med subsidier for å bygge opp havvindsatsingen til Equinor og andre selskap.

Analytiker Tom Harries i Bloomberg mener tallene er gode også fordi de gjenspeiler at det er lite vedlikehold de første årene av driften. Han påpeker at Equinor satset på havvind før det ble populært — og dyrt.

— Så de tok en risiko, har bygget med suksess og får nå betalt, sier Harries.

NTB