WHO: Alkohol er en hovedårsak til kreft i nordiske land
Ifølge WHOs rapport er røyk årsak til 22 prosent av all kreft i Norge, det vil si nærmere 7.000 krefttilfeller i året. Alkohol står for 5,1 prosent av krefttilfellene, altså om lag 1.700 tilfeller per år. 4,6 prosent av krefttilfellene tilskrives overvekt.

— Selv om det nå er langt færre røykere i befolkningen enn det var et par tiår tilbake, er det fortsatt mange som har en lang og tung røykehistorikk, ikke minst i den eldre delen av befolkningen. Her blir det en betydelig andel krefttilfeller, også i årene vi har foran oss, sier Jakobsen.

På sikt venter likevel Kreftregisteret en markant nedgang i røykerelatert kreft, som lungekreft.

Mangler ressurser

WHO påpeker i sin oppsummering at hele sju millioner liv kan spares det neste tiåret om hvert enkelt land kan peke ut de riktigste virkemidlene i sin kamp, ved å basere innsatsen mot kreft på god dekning i helsetjenesten for alle, og få alle som har en finger med i spillet til å samarbeide.

Særlig i lav- og mellominntektsland er det per i dag et stort behov for å skjerpe tilbud og tjenester. Hvis ikke dette bedrer seg, advarer WHO om at det vil komme en forverring med 60 prosent flere krefttilfeller de neste 20 årene.

Hovedårsaken er at mange land mangler ressurser til å bekjempe infeksjonssykdommer og forbedre mor- og-barn-helse. Samtidig er ikke helsetjenesten utstyrt til å forebygge, stille diagnose på og behandle kreft.

I 2019 hadde 90 prosent av høyinntektslandene slike tjenester på plass, mens tilsvarende andel i lavinntektsland var 15 prosent.

NTB