PST: Tips fra venner og familie ofte avgjørende for å stanse terror
Familie og venner visste

En gjennomgang av 91 avvergede angrep i perioden 2012—2019 viser at rundt 30 prosent av de planlagte angrepene ble avdekket etter tips fra publikum eller offentlige/private instanser.

— Dette handler om at familie, venner, kollegaer, lærere, helsepersonell og personer i sosialtjenestene ofte observerer at en de kjenner, radikaliseres. I tillegg ser vi ofte i etterkant av terroraksjoner at terrorister ofte har lekket sine terrorplaner til nærstående, eller at nærstående observerer innkjøp av materiell til terroraksjonen, sier Haugstøyl.

Rapporten viser imidlertid at kun 10 prosent av tipsene kom fra venner og familie, samtidig som 60 prosent av terroristens nærstående var klar over at vedkommende hadde et ønske om å gjennomføre en terrorhandling.

— Det er sannsynligvis et betydelig avvik mellom andelen personer som har kjennskap til terrorplaner, og hvor mange som faktisk varsler politiet om dette, heter det i rapporten.

Ber flere melde fra

— Min bekymring er at mange vegrer seg for å varsle politiet om slike forhold, sier Haugstøyl.

Haugstøyl sier vegringen kan komme av at publikum overvurderer de negative konsekvensene av å tipse både for seg selv og personen de tipser om.

Han understreker at PST beskytter all informasjon som formidles til dem, både om tipsers identitet og informasjonen som gis.

— I noen tilfeller er den som tipser, også bekymret for at informasjonen som gis, ikke stemmer. Det er ikke viktig. Det er vårt ansvar å avklare det. Enkelte tips kan bidra til å identifisere og redusere alvorlige trusler, understreker Haugstøyl.

PTS har nå lagt ut rapporten på sine hjemmesider , inkludert kjennetegn på hva som kan tyde på at en person er i ferd med å bli radikalisert, hva sikkerhetstjenesten ønsker informasjon om, og hvordan man går fram for å tipse.

Spionasje og terrorangrep

Rapporten viser at det bare i perioden 2017—2018 ble avverget over 60 terrorangrep i Vesten, inkludert i Norge.

PST mener at de største truslene mot Norge i 2020 er terrorangrep fra enten høyreekstreme eller ekstreme islamister.

I tillegg fremheves spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret og digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur som de største truslene mot Norge i 2020.

NTB