Økt vilje blant høyreekstreme til å bruke terror, mener PST
Sikkerhetstjenesten venter at høyreekstremister vil utnytte en eventuell økt innvandring til å styrke sin oppslutning og til å legitimere terror.

— Det er også sannsynlig at en eventuell økning i antall ekstreme islamistiske terroraksjoner i Vesten i 2020 vil brukes til å legitimere nye høyreekstreme hevnaksjoner, heter det i trusselvurderingen.

Omfanget av radikalisering til ekstrem islamisme i Norge er lavt, noe som ventes å fortsette i 2020.

PST peker også på at antall ekstreme islamistiske terrorangrep mot Vesten har gått dramatisk ned sammenlignet med 2017. Likevel er det flere forhold som kan skjerpe denne trusselen i løpet av 2020.

— Gjentatte handlinger som oppfattes som krenkelser av islam, kan eksempelvis raskt føre til økt radikalisering, mener PST.

Kina, Iran og Russland

I tillegg nevnes spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret og digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur som trusler.

Russland, Kina og Iran har størst skadepotensial, slår PST fast. Men også andre stater kan påføre både norske virksomheter og enkeltindivider skade.

Stadig mer av trusselaktiviteten foregår digitalt.

— Dette er en utvikling som påvirker trusselbildet på alle PSTs ansvarsområder, slås det fast.

NTB