Isaksen: Sats på dem som ikke har A4-bakgrunn
Venter på tall

Blant målene som ble lansert i 2018, er at 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller såkalt hull i CV-en.

— Dette iverksettes allerede, sier Isaksen.

Regjeringen har imidlertid ikke satt noen dato for når målet skal være nådd. Den har heller ikke tall som viser hva prosentandelen er i dag, ifølge Isaksen.

— Rapporteringsplikt inngår i målet, så vi vil i framtiden kunne si hvor vi står, sier han.

Stadig flere unge uføre

Det har vært en økning i antall uføretrygdede mellom 25 og 29 år de siste årene. Da Solberg-regjeringen tok over i 2013, var det 5.227. I 2019 var det til sammenligning 11.158, viser tall fra Nav.

— Det er ikke godt nok. Det som bekymrer meg mest, er de som faller permanent ut av arbeidslivet, eller de som aldri kommer inn, og da særlig de unge uføre, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Inkluderingsdugnaden har tre innsatsområder — redusert risiko for arbeidsgivere når de ansetter, styrking av tilbudet for arbeidssøkere med psykiske lidelser og/eller rusproblemer og styrking av mulighetene for opplæring.

NTB