Brexit: Den vanskeligste delen er fortsatt i vente
Nye forhandlinger

Det som kommer nå, er forhandlingene om hvordan det framtidige forholdet skal se ut.

EU og Storbritannia har dårlig tid. En overgangsordning sørger for at det meste fortsetter som før ut året. Og overgangsordningen kan i prinsippet forlenges med to år til. Men statsminister Boris Johnson har vært krystallklar: En forlengelse kommer ikke på tale.

Det betyr at EU og Storbritannia bare har elleve måneder på seg til å få på plass en ny frihandelsavtale. En dans på roser blir det neppe.

— Forhandlingsagendaen er massiv: handel med varer, handel med tjenester, databeskyttelse, sikkerhetssamarbeid, luftfart, veitransport, fiskeri. Listen er endeløs, sier Jill Rutter ved tankesmia UK in a Changing Europe.

— Dette mangler sidestykke, sier hun.

Interessekamp

Næringslivsorganisasjoner har allerede begynt å posisjonere seg for å forsvare sine interesser.

Hotell- og restauranteiere ønsker fortsatt tilgang til billig arbeidskraft fra kontinentet.

Bilprodusenter advarer mot nye hindre som kan ramme europeiske leverandører.

Finansbransjen ønsker fortsatt tilgang til EU-markedet.

Fiskere vil ha europeiske rivaler ut av britisk farvann.

Nord-Irland

Samtidig kommer Nord-Irland inn som et eget problem.

For å sikre fredsprosessen har EU og Storbritannia avtalt at det ikke skal finne sted kontroller på grensa mellom Irland og Nord-Irland. I skilsmisseavtalen har britene gått med på å innføre en tollgrense i Irskesjøen i stedet.

Nøyaktig hvordan denne tollgrensa skal fungere, er fortsatt i det blå.

I tillegg må Storbritannia få på plass nye frihandelsavtaler med land utenfor EU. Det inkluderer Norge.

NTB-AP