Milliarder av gresshopper trives i ekstremt vær
Hett og fuktig

I Øst-Afrika var det omfattende tørke for et par år siden. Da regnet til slutt kom, var nedbørsmengdene ekstreme. 2,5 millioner mennesker ble rammet av styrtregn og flom.

I land lenger sør på kontinentet er det fortsatt tørke, og her advarer hjelpeorganisasjon Oxfam om at 45 millioner mennesker trues av sult.

Klimaforsker Abubakr Salih Babiker i Nairobi sier de enorme gresshoppesvermene har sammenheng med klimaendringene. Stigende temperaturer i havet utenfor Øst-Afrika bidro til de voldsomme nedbørsmengdene i fjor — og varmt og fuktig vær er ideelt for gresshopper når de formerer seg.

— Land forsøker å forberede seg, men dette kom som en overraskelse, sier Babiker til AP.

Bibelsk landeplage

I Kenya er gresshoppe-utbruddet de siste ukene det verste på 70 år.

Sett i et historisk perspektiv er situasjonen likevel ikke unik. I løpet av 1900-tallet var det seks tilfeller der gresshoppenes herjinger var så omfattende og langvarige at de på engelsk fikk betegnelsen «plague», et ord som også kan bety «pest».

I Det gamle testamente i Bibelen listes gresshopper opp som en av de ti landeplagene som angivelig rammet Egypt.

Under pressekonferansen der Guleid Artan deltok i Nairobi, kom det spørsmål om tørke, flom og gresshopper er forvarsler om dommedag. Dette ble avvist av en av ekspertene som var til stede.

For å bekjempe de glupske gresshoppene er det satt inn fly som sprøyter insektmidler både i Kenya, Etiopia og Somalia. Den østafrikanske organisasjonen for bekjempelse av ørkengresshopper forsikrer at de gjør sitt beste for ikke å ramme andre typer insekter som pollinerer planter.

NTB