WHO uttrykker bekymring over coronasmitte mellom mennesker
Usikkerhet om spredning

Michael Ryan, sjef for WHOs helsekriseprogram sa onsdag at det var de få tilfellene av virussmitte mellom mennesker utenfor Kina: I Japan, Tyskland, Canada og Vietnam som organisasjonen finner svært alvorlig.

Det er blant grunnene til at WHOs ekspertpanel på nytt vil møtes torsdag for å drøfte om utbruddet skal erklæres som en global nødsituasjon.

Foreløpige tall tyder på at omtrent to av hundre smittede dør av Wuhan-viruset, men Ryan sier det er heftet stor usikkerhet til dette tallet. Det tilsvarende tallet for SARS var nesten 10 prosent.

Må forstå

Ifølge WHO-sjefen er det flere sider ved nye viruset som gir grunn til bekymring, blant annet den raske økningen i antall syke de siste dagene. Forskere tror utbruddet ble utløst av et virus som stammer fra et dyr, men det er så langt ukjent om det er andre faktorer som også spiller en rolle i spredningen.

— Uten å forstå dette er det veldig vanskelig å forstå overføringsdynamikken, sier Ryan.

Viruset er nå funnet i de fleste av nabolandene til Kina, til Australia, USA, Canada og Japan. I Europa er det påvist smittede i Frankrike, Tyskland og Finland. Flere land har innført regler om karantene, blant annet Australia og Storbritannia.

NTB-AP