Forsvarstopp: Russland varsler ikke øvelser
At russerne ikke varsler om militære øvelser, er meget urovekkende, mener Høyres forsvarspolitiske talsperson på Stortinget, Hårek Elvenes.

— Russlands øvingsmønster er dessuten blitt mer offensivt enn tidligere. Russland øver på å nekte Nato å operere i Østersjøen, Nordsjøen og Norskehavet. Vi så det senest under øvelsen Ocean Shield, sier Elvenes til NTB.

Han mener at norsk nærvær i nordområdene er viktig for å hindre en økende stormaktsrivalisering i norske nærområder.

— Vi trenger sterkere tilstedeværelse i disse områdene med flere fartøyer. Den nye langtidsplanen for Forsvaret bør ivareta dette, sier Elvenes.

Russerne har skapt nytt system

FOH-sjefen understreker at forholdet mellom den russiske nordflåten og de norske styrkene i nord er profesjonelt og korrekt. De siste årene har de russiske styrkene også utviklet seg i nye retninger, ifølge Jakobsen.

— Vi ser også at russerne på forholdsvis kort tid har utviklet en militær mobilitet. I løpet av få år har de klart å skape et system hvor tropper og militært materiell flyttes raskt over store distanser, noe de ikke var i stand til for få år siden, sier han.

Jakobsen påpeker at russerne har en forståelig defensiv kapasitet, men også en offensiv kapasitet.

— Dagens virkelighet er at det er vanskelig å tolke russerne. Framtiden er uforutsigbar, sier generalløytnanten.

NTB