Frode Berg får millionkompensasjon fra staten
Berg presiserer overfor NRK at han ikke krevde erstatning, men at han har fått tilbud om det.

— Det er viktig å påpeke at jeg aldri har krevd noe erstatning. Jeg har fått tilbud om erstatning. Jeg har aldri bruk ordet «krever». Men jeg har fått en kompensasjon for det jeg har vært gjennom, sier Berg.

Han mener likevel at kompensasjonen er rettferdig, og er fornøyd med utfallet.

Dette står det i avtalen

NTB har fått se avtalen som er signert av Frode Berg og Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted 23. januar.

I avtalen står det følgende:

«I anerkjennelse av de prøvelser Frode Berg har utholdt gjennom to års fengsel i Russland, under anklage om å ha utført oppdrag for norske myndigheter, har staten etter en helhetsvurdering kommet fram til at det bør utbetales kompensasjon for ikke-økonomisk tap på 4.300.000 kroner.»

Videre står det:

«Denne avtalen innebærer ingen erkjennelse av erstatningsansvar, og heller ingen stillingtagen til noen side av saken. Det utbetalte beløpet utgjør fullt og endelig oppgjør mellom Frode Berg og staten / statens tjenestemenn.»

Staten har også gått med på å dekke Frode Bergs advokatutgifter fram til 1. mars i år, i den utstrekning utgiftene ikke er omfattet av ordningen med fri rettshjelp.

Vil ikke si hvem klienten er

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sier at prosessen har vært god.

— Dette har vært et tilbud fra staten om å gi Frode Berg en kompensasjon for det han har vært igjennom. Vi tok kontakt med Frode Berg via hans advokat, og vi har hatt en god prosess preget av gjensidig respekt og tillit, sier Sejersted.

Han vil ikke gå inn på hvilket statlige organ som har bedt Regjeringsadvokaten om å inngå avtalen med Berg.

— Vi gjør ikke noe på eget initiativ, så vi gjør dette etter å ha blitt bedt om det, men interne klientforhold vil jeg ikke gå inn på, sier Sejersted.

Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i E-tjenesten ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB

NTB