Trumps advokater kaller riksrettstiltalen farlig
Demokratene tilbyr også en smakebit av argumentene som skal brukes i riksrettssaken. I et 111 sider langt dokument samler Representantenes hus trådene fra vitneavhør og forklaringer så langt i riksrettsprosessen og hevder at det er overveldende bevis for at Trump er skyldig.

— Det eneste spørsmålet som gjenstår er om medlemmene i Senatet vil akseptere og overholde ansvaret som er pålagt dem av grunnloven og gjennom ed, heter det i dokumentet fra de sju demokratene som skal føre riksrettssaken mot Trump.

Riksrettssaken mot Trump er formelt i gang i Senatet, men rettsforhandlingene er ventet å begynne for fullt på tirsdag, og uttalelsene gir slik et innblikk i argumentene fra begge sider.

NTB-AFP-AP