Kripos mener revolver trolig ikke er Orderud-våpenet
Sandberg opplyste at han fikk overlevert revolveren fra en person i Holmestrand-området, men ønsket ikke å opplyse om hvem denne personen er.

Rapporten med resultatene av undersøkelsene er nå overlevert Gjenopptakelseskommisjonen. Undersøkelsene har blant annet bestått i prøveskyting og sammenligning av prosjektiler av våpenet med prosjektilene funnet under etterforskningen av drapene på Orderud gård.

Funn av tre prosjektiler

Både Nes herredsrett og Eidsivating lagmannsrett la til grunn at ett av de mulige våpnene som ble brukt i drapet på Orderud gård i 1999, var en revolver av samme type.

På Orderud gård ble det funnet tre prosjektiler av kaliber .38. Sandberg har begjært at disse prosjektilene skulle sammenlignes med prosjektiler fra revolveren.

Kripos mottok våpenet fra kommisjonen 20. desember.

I 2002 ble Per og Veronica Orderud dømt til 21 års fengsel i Eidsivating lagmannsrett for trippeldrapene på Orderud gård i 1999. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

NTB