Mulla Krekars anke forkastet av Høyesterett
— Politisk spill

Najmuddin Faraj Ahmad (63), kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax.

Krekar møtte i november i Oslo tingrett. Han nektet da for forholdene han er dømt for og motsatte seg utlevering til Italia.

— Saken er bare et politisk spill, sa Krekar i retten.

Tingretten kom imidlertid til at Krekar kunne utleveres, en avgjørelse både lagmannsretten og nå Høyesterett har opprettholdt.

— Saksbehandlingsfeil

Forsvarer Brynjar Meling mener det er blitt gjort en saksbehandlingsfeil i tingretten og lagmannsretten, og han er derfor skuffet over at Høyesterett avviser anken.

Bakgrunnen er at Meling har prøvd å få avspilt flere lydopptak i både tingretten og lagmannsretten som han mener viser at den italienske dommen er feil.

Lydopptakene var del av etterforskningsgrunnlaget i Italia, men norske rettsinstanser la den italienske dommen til grunn uten å gå nærmere inn i den.

— Det hadde vært greit nok hvis de ikke hadde fått tilbud om å få beviser for at dommen er feil — og nektet å høre dem. De har valgt å lukke øynene for åpenbare feil gjort av italiensk påtalemyndighet, sier Meling.

Kongen i statsråd

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at saken nå skal sendes via Riksadvokaten tilbake til dem. Deretter vedtar departementet om begjæringen skal etterkommes eller ikke. Hvis vedtaket påklages, er det Kongen i statsråd som endelig avgjør spørsmålet om utlevering.

Mulla Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Han ble i 2003 pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Siden har han vært involvert i en rekke rettssaker, blant annet om hvorvidt han kan utvises.

NTB