Rekordmange klager til PFU, men færre ble behandlet
PFU felte mediene 13 ganger på dette punktet i 2019.

Selv om PFU mottok rundt 80 flere klager i 2019 enn året før, behandlet PFU færre saker. I fjor behandlet utvalget bare 263 klager mot 335 i 2018. Blant årsakene til dette er et avlyst møte i utvalget i november, i tillegg har klagene blitt mer omfattende.

Ønske om større ressurser

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund sier til NTB at hun mener det økende antallet klager ikke nødvendigvis betyr at folk har større grunn til å klage enn før, men at flere vet hvor de skal klage når mediene begår overtramp.

Hun ser samtidig med bekymring på at utvalget behandlet færre klager enn i 2018. Floberghagen mener det blant annet skyldes at flere klager er mer komplekse enn tidligere, og at klagene ofte er utformet av profesjonelle.

— Vi har fortsatt mer å gå på når det kommer til å effektivisere saksbehandlingen hos oss, men vi trenger også mer kapasitet. PFU består av tre saksbehandlere som skal behandle opp mot 600 klager i året, sier hun.

Floberghagen mener løsningen er flere saksbehandlere i PFU.

NRK felt flest ganger

NRK hadde 112 innklagede saker og ble felt totalt fire ganger — to brudd og to uttalelser med kritikk. To av sakene som fikk kritikk, var laget av eksterne produksjonsselskaper.

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk sier at mediehuset er opptatt av å sette noen klare mål for den etiske standarden i NRK og å lære av feilene.

— Det handler om å unngå å gjøre feil som rammer folk og de vi omtaler på en urettmessig måte, sier han.

Stavanger Aftenblad pådro seg tre brudd, mens Bergens Tidende pådro seg to brudd og en uttalelse med kritikk. De to avisene hadde henholdsvis 10 og 17 klager mot seg.

Det kom 40 klager mot VG, og avisa fikk to fellelser mot seg, deriblant den omfattende fellelsen for saken om videoen med Trond Giske (Ap) på Bar Vulkan.

NTB