Nesten én av to sykehusansatte mener arbeidsmiljøet er for dårlig
En undersøkelse som Dagsavisen omtalte mandag, viser at dårlige IKT-systemer fører til at sykehusleger bruker åtte timer mindre på pasienter i uka enn for 15 år siden. Høie lover å ta tak i IKT-utviklingen.

— Jeg legger til rette for forbedringer på kort og lang sikt, sier han.

Bemanningsproblemer

I tillegg kan sykehusene stå overfor store bemanningsproblemer framover. Ifølge SSB må antall årsverk øke med 35 prosent de neste 15 årene, og i fjor høst kom Riksrevisjonen med ramsalt kritikk av helseforetakene for ikke å ha planer for hvordan bemanningsutfordringene skal møtes.

Høie varsler flere grep, særlig når det gjelder sykepleiere, som økt utdanningskapasitet, høyere karakterkrav og flere heltidsstillinger.

I tillegg har han bedt Helsedirektoratet etablere et nasjonalt system for å følge med på tilgangen på og behovet for helsepersonell i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Også finansieringsordningene skal endres for å holde tritt med utviklingen.

Ny teknologi

Samtidig kan nye teknologier bidra til en bedre helsetjeneste, mener Høie.

— Når teknologien er på vår side, er verktøyene veldig nyttige, slår han fast og trekker fram nettbehandlingsmetoden eMeistring som selve kroneksempelet. Metoden innebærer veiledet internettbehandling til pasienter som sliter med panikklidelser, sosial angst eller depresjon.

— Resultatene er fantastiske, slår Høie fast og viser til at 62 prosent av pasientene forteller om betydelig bedring, samtidig som hver terapeut kan følge opp 10 pasienter om dagen.

Helseministeren vil nå at flere sykehus og kommuner skal ta i bruk e-helseløsninger som er etablert.

Nye strukturer

I oktober i fjor lanserte Høie i samarbeid med KS en plan for såkalte helsefellesskap, som skal gi bedre samarbeid mellom sykehusene og primærhelsetjenesten. Målet er å unngå at pasienter blir kasteballer i systemet.

Mandag ble det kjent at Høie også vil redusere belastningen på fastlegene ved å nekte sykehusene å skyve administrative oppgaver som henvisning til nye undersøkelser nedover i systemet.

Regjeringen har også doblet gebyret for pasienter som ikke møter til avtalt time på sykehus.

NTB