CO2 kan være en farligere klimagass enn først antatt
Klimafølsomhet

Han er hovedforfatteren bak den første faglig vurderte gjennomgangen av de nye klimamodellene.

Forskere har lenge grublet på spørsmålet om hvor mye jordas temperatur ville øke dersom mengden CO2 i atmosfæren doblet seg.

Den resulterende temperaturøkningen kalles på fagspråket for klimafølsomhet.

Siden slutten av 1970-tallet har forskere antatt at klimafølsomheten ligger på rundt 3 grader (pluss minus 1,5 grad) om man regner med en konsentrasjon av CO2 i atmosfæren på 560 deler per million (ppm).

Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var i 2018 på 407,8 ppm, opp fra 405,5 ppm året før. Økningen er i tråd med en utvikling som har pågått jevnt og trutt i mange tiår.

Debatt blant forskerne

De nye modellene peker imidlertid på at klimafølsomheten kan være langt større enn anslaget om 3 grader.

— Akkurat nå er det en heftig debatt. Du har 12 eller 13 modeller som viser at klimafølsomheten ikke lenger er 3 grader, men heller 5 eller 6 grader om CO2-konsentrasjonen dobles, sier forsker Johan Rockström, som er direktør ved Potsdam-instituttet for klimaforskning.

Rockström understreker at flere andre modeller beregner at økningen kan bli betraktelig lavere, men nesten alle endte likevel høyere enn tidligere estimater.

— Klimafølsomheten har vært mellom 1,5 og 4,5 grader i mer enn 30 år. Om den nå blir mellom 3 grader og 7 grader, vil det være voldsomt farlig, sier han.

NTB-AFP