Trump varsler drastisk utvanning av USAs miljølov
Både miljøorganisasjoner og opposisjonen mener Trumps plan vil rasere viktige miljøverntiltak og frata folket retten til å vite noe om de potensielle skadevirkningene til infrastrukturprosjekter.

Privatfinansierte prosjekter unntas

— Disse nye retningslinjene undergraver kritiske bygningskrav som sikrer at våre samfunn er i stand til å stå imot den økende trusselen fra klimakrisen, sier Demokratenes leder Nancy Pelosi i Representantenes hus.

Trumps forslag vil heve terskelen for hvilke typer prosjekter som må underlegges en miljømessig konsekvensutredning fra relevante etater. Prosjekter som finansieres i sin helhet eller for det meste av privat sektor, ekskluderes. Dette gjelder en rekke planlagte oljerørledninger.

Føderale etater vil dessuten bli bedt om å fullføre sine analyser innen to år, sammenlignet med fire og et halvt år som er tidsfristen i loven.

NTB-AP-AFP