Busch med uforbeholden beklagelse i trygdeskandalen
Fastholder kritikk

Først i oktober i fjor ble Riksadvokaten underrettet om tvilen rundt praktiseringen av regelverket av Nav og Arbeids- og sosialdepartementet.

— Jeg skulle svært gjerne vært underrettet tidligere om tvilen. Den kritikken fastholder jeg i dag, sa Busch.

Busch pekte på at Riksadvokaten ved en rekke skjæringspunkter i saken kunne og burde blitt informert, som da de første avgjørelsene fra Trygderetten som bestred Navs praktisering av regelverket, kom i 2017.

Også senere ville det vært naturlig å informere Riksadvokaten ved en rekke tilfeller, ifølge Busch. Men heller ikke da saken ble diskutert mellom Nav og departementet i desember 2018 og vinteren 2019, fikk Riksadvokaten vite noe.

På spørsmål fra saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) om uriktige domfellelser kunne vært forhindret dersom Riksadvokaten var blitt konsultert tidligere, svarte han:

— På to møter i 2019 ble ikke saken nevnt i det hele tatt. Hvis vi hadde hørt om diskusjonen som gjenspeilte seg i Nav, hadde jeg forsømt mine plikter om vi ikke hadde handlet, det er det ingen tvil om.

Tidligere ministre

Senere torsdag skal Ap-leder Jonas Gahr Støre forklare seg for komiteen i egenskap av at han var utenriksminister da EU-forordningen startet å gjelde i 2012.

Også de tidligere arbeids- og sosialministrene Hanne Bjurstrøm (Ap), Anniken Huitfeldt (Ap) og Robert Eriksson (Frp) skal forklare seg torsdag.

NTB