Tirsdag 7. januar 2020

Trafikkulykke på Steinssletta i Hole