13 mistet livet i snøskred i fjor — høyeste antall på flere år
Ingen klar årsak

— Det er ingen spesielle forklaringer på hvorfor antall døde sist vinter er såpass mye større enn de seneste år. Dette varierer fra år til år. Når et helt turfølge på fire personer omkommer, gir det stort utslag i statistikken, og ved to andre skredhendelser har to personer omkommet, påpeker Kjell Hauge ved NGI til NTB.

— Det er også stor geografisk spredning, fra Agder, Møre og Romsdal, til Nordland, Troms og Svalbard. Og det er både skikjøring, scootere og anleggsarbeidere som er omkommet. Enkelte vintre er mer snøskredfarlige enn andre, sier Hauge.

Flest omkom i Troms fylke (7 personer). De andre dødsfallene fordeler seg fylkesvis slik: Nordland (2), Svalbard (2), Møre og Romsdal (1) og Vest-Agder (1).

Flest dør på tur

Blant de omkomne i fjor er åtte skikjørere, to snøscooterførere og to anleggsmaskinførere. Fire omkom i januar, én person i februar, fire i mars, to i april og to i mai.

Totalt har 256 personer mistet livet i snøskred siden registreringene startet i 1972. 81 prosent (208 personer) døde på turer, 10 prosent (26 personer) døde på bilveier og 9 prosent (22 personer) døde etter at hus ble tatt av skred.

NTB