110 omkom på norske veier i fjor
Sikrest i Europa

Antall drepte i trafikken har ligget mellom 106 og 110 de tre siste årene og vegdirektøren er alvorlig bekymret for at vi ikke får antall drepte i trafikken ytterligere ned. Det samme gjelder også for antall hardt skadde i trafikken, der utviklingen de siste årene bare har vist en svak positiv tendens.

I de fire siste årene er Norge det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet. Vi vil også i 2019 være blant de sikreste landene i Europa.

Tallet på omkomne i trafikken har hatt en positiv trend siden 1970, da 560 døde på norske veier. Dagens trafikkmengde er 3,4 ganger høyere, og over 1.900 ville ha mistet livet dersom vi hadde samme risiko som i 1970.

NTB