Philip Manshaus i varetekt til over nyttår
Sakkyndigrapport

Fristen for avlevering av de rettssakkyndiges rapport om siktede gikk ut mandag. I 11-tiden mandag hadde Strand ennå ikke mottatt rapporten fra de tre sakkyndige Rita Lyngved, Anne Lill Ørbeck og Helge Haugerud.

— Konklusjonen vil bli meddelt mediene, men det er ikke naturlig å kommentere noe ytterligere fra erklæringen, sier hun.

Manshaus samtykket i å underlegge seg en fullstendig psykiatrisk undersøkelse. Politiadvokaten sier at dersom de sakkyndige konkluderer med at han var tilregnelig, kan han dømmes til fengselsstraff eller forvaring. Om de kommer til at han var utilregnelig, vil det etter alt å dømme bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

De sakkyndige har blant annet tatt for seg 22-åringens mentale tilstand på gjerningstidspunktet, noe som gir grunnlag for å slå fast om han er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Ferdig før jul

Politiadvokaten sier at de har lagt opp til å være ferdig med sin innstilling til påtalebeslutning før jul.

— Vi har hele tiden sagt at etterforskningen skal være ferdig før jul, og at saken da skal sendes videre til høyere påtalemyndighet, sier hun.

I og med at den skal til Riksadvokaten, sier Strand at det naturlig nok vil gå noe tid før en påtaleavgjørelse vil foreligge.

— Dette er en fristsak. Det betyr at domstolen har en frist på seg til å få berammet saken når den kommer inn. Vi har angitt at det er mest sannsynlig at den vil komme opp for retten i hvert fall i første halvdel av 2020.

NTB