Fastleger mindre fornøyde med psykiatritilbudet
— Oppgitte

— Mange er oppgitte over at spesialistene på DPS-ene kan være svært vanskelige å få tak i for å få faglige råd, og at tilgangen til lokale avtalespesialister heller ikke er særlig god, sier Sjetne.

Det er særlig veiledning, herunder samarbeidsmøter og støtte, som får dårlig score, med 31 av 100 mulige poeng, mot 37 poeng i 2014.

Fastlegene er bare litt over middels fornøyde med DPS-enes kompetanse, som scorer 55 poeng. I 2014 var scoren 58 poeng.

NTB