Fredag 22. november 2019

Trailer og personbil front mot front på Steinssletta i Hole