Kun én av fem norske ungdommer er aktive nok
Likheter i hele verden

WHOs undersøkelse omfatter data fra 1,6 millioner ungdommer mellom 11 og 17 år fra 146 land.

Gjennomsnittstallene viser at bare én av fem ungdommer i verden er aktiv nok. 81 prosent av de unge hadde altså under én times fysisk aktivitet om dagen.

Og mønsteret var forbausende likt. Selv i landene med flest aktive ungdommer, som USA og Irland, fikk over 70 prosent for lite mosjon.

I landene med færrest aktive unge, som Sør-Korea, Sudan og Filipinene, var rundt 90 prosent for lite aktive.

Fordelene ved å holde seg i form er mange, påpeker forskningen, både når det gjelder hjertet, lunger og skjelettet. Flere studier viser også at fysisk aktivitet har en positiv innvirkning på kognitiv utvikling og sosialisering.

Påpeker usikkerhet

WHOs rapport baserer seg på spørreskjemaer utført på skoler verden over. Ifølge Forskning.no er det en stor feilmargin i slike målinger. Det er vanlig at deltakerne feilrapporterer fordi de husker feil eller gjerne vil sette seg selv i et bedre lys.

Dersom aktiviteten hadde blitt målt med bevegelsesmålere, er det mulig resultatene ville blitt annerledes. I en undersøkelse ved Norges idrettshøgskole fra 2018 viste bevegelsesmålere for eksempel at over halvparten av norske ungdommer fikk minst en times mosjon om dagen.

Forskning.no påpeker også at ulike land ikke nødvendigvis bruker samme definisjoner for fysisk aktivitet. I utviklingsland med dårlig skoledekning er det heller ikke sikkert at undersøkelsen speiler det virkelige gjennomsnittet i landet.

NTB