Over tusen år gammelt skip funnet på Edøy i Smøla
17 meter langt

Edøy ligger ved skipsleia til Trondheim, der Harald Hårfagre utkjempet to sjøslag like ved, for å vinne kongemakten i Norge på slutten av 800-tallet.

Området er svært rikt på kulturminner, blant annet Kulisteinen , hvor navnet ‘Nóregi’, for først gang er nevnt i norske kilder.

— Det er for tidlig å si noe sikkert om dateringen av skipet, men vi vet at det mer enn tusen år gammelt, sier arkeolog Knut Paasche.

— Restene etter Edøyskipet ble oppdaget rett under dyrkingsjord der det tidligere har vært en gravhaug. Gravhaugen er en markert sirkel på 18 meter diameter. Midt i haugen kan man se en tydelig 13 meter lang kjøl, men totalt kan skipet ha vært 16—17 meter langt. Graven er trolig fra merovingertiden eller vikingtiden, sier Paasche.

Merovingertiden regnes fra cirka 570 til 800. Vikingtiden er fra 800 til 1050.

Tror de vil finne mer

Det er om lag ett år siden Gjellestedskipet ble funnet i Halden med georadar.

— Igjen er det teknologien som hjelper oss å finne et skip. Jeg tror vi kommer til å finne mer i tiden fremover, ettersom teknologien fortsetter å ta kvantesprang, sier Paasche.

— Funnet er svært interessant. Det er spennende å tenke at det kan være en sammenheng mellom vikingkongen og personen som er hauglagt her, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Riksantikvaren har nasjonalt ansvar for kulturminneforvaltning og er samarbeidspartner i prosjektet.

NTB