Kallmyr: — Fengsling av unge kriminelle vurderes for sjeldent
Justisministeren har en klar mening om hvorfor andelen unge gjengangere har økt.

— Det som ofte har vært utfordringen er at vi ikke har vært rask nok til å gi en reaksjon, og at jeg tror at man for sjeldent har vurdert fengsling, sier Kallmyr.

— Komplekst

Personer under 18 år begikk i fjor 2.951 straffbare forhold, opp fra 2.116 i 2014.

— Denne ungdomskriminaliteten er kompleks. Vi opplever alt fra økt grad av naskeri fra kjøpesentre til gjentatt, grov vold i den andre enden, sier politimester Beate Gangås i Oslo politidistrikt til NTB.

Politimesteren er enig er med Kallmyr om at reaksjoner tilpasset ungdommene er en viktig del av det forebyggende arbeidet mot ungdomskriminaliteten i Oslo.

Politiet og Justisdepartementet diskuterer nå om en lovendring bør vurderes for å kunne åpne for en tilpasset straff til barn under 18.

— Dersom man begår kriminalitet, skal det vurderes straff, og helst en straff som bidrar til vedkommende ikke begår ny kriminalitet, sier Gangås.

NTB