NATO utvider til verdensrommet
Uenigheter

Heller ikke denne gangen slipper NATO unna diskusjoner om interne uenigheter i alliansen. En lang rekke medlemsland har fordømt Tyrkias invasjon i Nord-Syria, noe som ble et sentralt tema på forsvarsministermøtet for en snau måned siden.

Nylig kom Frankrikes president med kraftig kritikk av NATO. I et intervju med The Economist omtalte Emmanuel Macron alliansen som hjernedød og sa at Europa må begynne å se på seg selv som en strategisk, geopolitisk maktfaktor.

— Jeg reiser til Paris neste uke. Mitt budskap er at NATO er smidig og tilpasningsdyktig. Det er heller ingen motsetning mellom sterkere europeisk samarbeid og et sterkere NATO, mener Stoltenberg, som også tidligere har sagt at han ikke deler Macrons syn.

Nærmer seg toppmøte

NATO-sjefen gjentar også at det ikke er uvanlig at det er uenighet mellom medlemslandene.

— Vi er 29 demokratier, og det er ting som skiller oss. Til tross for det har vi alltid klart å samle oss rundt kjernen, som er gjensidig forsvar. Det er viktig å gjøre i dag også. I en mer uforutsigbar verden er svaret et sterkere NATO, ikke å svekke båndene, sier han.

Utenriksministermøtet skal i stor grad berede grunnen for toppmøtet om to uker. Da møtes NATO-landenes stats- og regjeringssjefer utenfor London.

NTB