Nesten en million alderspensjonister i Norge
Pensjonsreformen begynner å virke

Samtidig peker Lien på at pensjonsreformen fra 2011 er et viktig bidrag til finansiell stabilitet.

— I årene etter 2011 har pensjonsreformen gitt noe høyere utgifter over statsbudsjettet. Dette fordi mange har valgt å ta ut alderspensjon fra 62 år og fordi innsparingseffektene av reformen har vært små. Fra og med 2020 venter vi at pensjonsreformen vil gi netto innsparinger og etter hvert dempe den kraftige utgiftsveksten, sier Lien.

Gjennomsnittlig alder ved første uttak av alderspensjon er 65,4 år så langt i 2019. For kvinner var gjennomsnittlig alder ved første uttak 66,1 år og for menn 64,8 år.

5 prosent bor i utlandet

Vel 5 prosent av alderspensjonistene, 48.800 personer, bor i utlandet. Siden 2009 har antallet alderspensjonister som bor i utlandet steget med 74 prosent.

I september 2019 var gjennomsnittlig månedlig utbetalt alderspensjon 20 500 kroner.

Kvinner fikk i snitt utbetalt 18.300 kroner, mens menn fikk utbetalt 22.900 kroner. Forskjellen skyldes lavere lønn, større innslag av deltidsarbeid og færre yrkesaktive år blant kvinner.

NTB