Rødt vil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom
—Handler også om skam

Kjosbakken sier Rødts hovedprioritet er å øke sosialhjelpssatsene.

— Vi vil øke den med 25 prosent. Jeg tror de fleste ikke aner hvor tøft det er å klare seg på dagens satser, sier hun.

Kjosbakken sier partiet vil satse på velferd som hjelper alle familier, men at de er særlig opptatt av å løfte de nederst ved bordet.

— Familiefattigdom handler ikke bare om penger, men om skammen som følger med. I den sammenheng er det stor forskjell på goder man får fordi man har dårlig råd og goder man får fordi man er familie. Derfor satser vi på gratis barnehage for alle femåringer og et generelt løft i barnetrygden, sier hun.

Vil stanse avkutting i barnetrygd

— Vi må også sikre at barnetrygden for dem som trenger den mest. Derfor sørger vi i vårt budsjettforslag for at de over 40.000 barna som lever i familier med sosialstønad, får beholde barnetrygden, sier Kjosbakken.

— Det er bra at KrF har klart å presse gjennom økning i deler av barnetrygden, men altfor mange merker ingenting til økningen. I dag blir barnetrygden trukket fra når sosialhjelpen beregnes, og dermed går de familiene som trenger det mest, glipp av en ordning som burde vært universell, sier Kjosbakken.

NTB