Stortinget sier bestemt nei til kontant-krav
«Ubesvarte spørsmål»

Fremskrittspartiet har tidligere vært opptatt av å verne kontantene.

— Det viktigste for Frp er at man også i fremtiden skal kunne benytte kontanter, sier Frps finanspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad til NTB.

Han viser til at regjeringen jobber med ny finansavtalelov, et arbeid som også skal omhandle kontantenes stilling.

— Det er mange ubesvarte spørsmål i Sps forslag som fortjener grundigere behandling. Jeg ser fram til at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med dette, sier Bjørnstad.

Også saksordfører Vetle Wang Soleim (H) mener det er riktig å avvente regjeringens arbeid med saken.

— Det Sp foreslår, er å vedta over bordet, uten noen foregående utredning, en lov som i ytterste konsekvens kan gi fengselsstraff. Jeg mener det er feil måte å gjøre det på, sier han.

Ville ha utredning

Men Gjelsvik mener stortingsflertallet nå bare skyver saken foran seg.

— Til tross for at regjeringen har hatt rikelig tid og anledning til å fremme egne forslag, utsetter man nok en gang, sier han.

Den øvrige opposisjonen, med Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, fremmet for øvrig et forslag om å utrede «kontantenes rolle og stilling, herunder vurdere retten til å betale kontant sett opp mot næringsaktørers ønske om å opptre kontantfritt, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Heller ikke dette fikk tilslutning.

NTB