Kampklar Eirik Jensen i ny runde i retten
Forsvarer: Nye momenter

Jensens forsvarerteam består i tillegg av John Christian Elden og Arild Holden. Det vil bli lagt fram nye momenter i løpet av rettssaken, opplyser Holden til NTB.

— Men jeg vil ikke gå inn på hva det er nå, sier han.

I Oslo tingrett i 2017 ble Eirik Jensen funnet skyldig i både korrupsjon og medvirkning til smugling av nesten 14 tonn hasj. I lagmannsretten i januar i år ble han frikjent av juryen for hasjsmuglingen, men funnet skyldig i korrupsjon.

Fagdommerne satte imidlertid kjennelsen til side, og saken behandles derfor på nytt i en meddomsrett med to fagdommere og fem lekfolk som meddommere. Rettens leder er lagdommer Halvard Leirvik.

Omfattende bevisbilde

Onsdag gikk aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker gjennom de omfattende bevisene i saken, deriblant 6.000 dokumenter og 1.525 kommunikasjonshendelser. Kleppe oppfordret meddommerne til å ta gode notater.

— Bevisene skal vurderes samlet, understreket hun.

Rettssaken vil i store trekk bli en blåkopi av de forrige rettsrundene, og så langt har ikke aktoratet varslet om nye vitner. Jensens forsvarere vil på sin side ha Cappelens forsvarer Benedict de Vibe i vitneboksen.

Jensen og Cappelen, som har erkjent smugling av nesten 17 tonn hasj, har kjent hverandre siden 1993. Mens Cappelen hevder at Jensen holdt en beskyttende hånd over hans kriminelle virksomhet, hevder Jensen at Cappelen var en viktig informant og senere kilde.

I begge de to tidligere rettssakene sa Jensen at han ikke ante noe om Cappelens storimport av hasj — noe han ikke ble trodd på av retten.

Mer strafferabatt

Mens Jensen har anket skyldspørsmålet, har Cappelen anket straffutmålingen. Han mener han fortjener mer enn seks år strafferabatt for å ha forklart seg om Jensens rolle. I tingretten ble han dømt til 15 års fengsel.

— Vi ser for oss en strafferabatt på 45 til 50 prosent, sier hans forsvarer Benedict de Vibe til NTB.

I sitt innledningsforedrag sa aktor Lars Erik Alfheim, som fører saken mot Cappelen, at det at Cappelen hadde Jensen med i sitt nettverk, kan være straffeskjerpende.

I likhet med de foregående rettsrundene varsler påtalemyndigheten lukkede dører i deler av rettssaken.

NTB