Selvskryt og angrep preger Trumps Twitter-meldinger
Deler propaganda

Avisen skriver også at Trump regelmessig sprer konspirasjonsteorier, gjerne ved å dele innlegg fra andre kontoer slik at de når ut til hans 66,5 millioner følgere.

Blant innleggene han har delt, er et innlegg om at hans forgjenger Barack Obama sørget for å avlytte Trumps telefoner under valgkampen i 2016. I et annet påstås det at Russland-etterforskningen var en britisk bløff for å lure USA til å innta en hard linje mot president Vladimir Putin.

Selvskryt

Trump har også gjentatte ganger delt innlegg der det feilaktig påstås hvordan visse minoritetsgrupper begår voldskriminalitet og andre lovbrudd.

Men presidenten bruker også Twitter til både å skjelle ut og hylle andre politikere, både i inn- og utland. Den han skryter aller mest av, er imidlertid seg selv. Så langt ligger det over 2.000 slike meldinger på Trumps Twitter-konto, ifølge gjennomgangen.

NTB