Presseutvalg vil ha slutt på omtrentlige sitater og lemfeldig bruk av anonyme kilder
Anonyme kilder

Det som trengs, er mer systematisk etikkopplæring i redaksjonene, mener Omdal.

Sammen med Anki Gerhardsen, Eva Sannum og Simen Sætre — de tre andre medlemmene i det såkalte kildeutvalget — foreslår han dessuten flere endringer i Vær varsom-plakaten for å gjøre kjørereglene tydeligere.

— Én ting som er viktig for mange, er den lemfeldige måten journalister av og til bruker anonyme kilder på, sier han.

Ifølge Omdal gjelder dette spesielt i maktkamper innad i politiske partier eller i konflikter i organisasjoner eller bedrifter. Utvalgets forslag er en ny setning i Vær varsom-plakaten der det presiseres at «personkarakteristikker og udokumenterbare påstander» ikke bør framsettes anonymt.

Vil ha nøyaktige sitater

Et annet punkt er den omtrentlige måten sitater noen ganger gjengis på i norske medier.

Omdal mener det har utviklet seg en «slapp praksis». Han viser til at flere utenlandske korrespondenter sier de ikke tør å gjengi sitater fra norske medier fordi de ikke kan være sikre på at de er korrekte.

— Hvis du gjengir et direkte sitat, så skal det være det som blir sagt, og ikke en omskriving, sier Omdal.

— Folk skal kunne stole på at hvis det står at noen har sagt noe, så har de faktisk sagt det.

Rutinerte og urutinerte kilder

I rapporten diskuterer utvalget også forskjellen på rutinerte og urutinerte kilder.

Utvalget mener det bør presiseres i Vær varsom-plakaten at mediene skal vise særlig hensyn overfor urutinerte kilder, og at slike kilder i kontroversielle saker også bør gjøres oppmerksomme på muligheten for sitatsjekk.

Overfor profesjonelle kilder vil utvalget derimot stramme inn.

— Vi foreslår en strengere praksis overfor rutinerte kilder og en mykere praksis overfor de urutinerte, sier Omdal.

Bar Vulkan

Utvalgets anbefalinger kommer som en direkte konsekvens av Bar Vulkan-saken, der VG fikk sterk kritikk for måten avisa opptrådte på overfor kvinnen i en mye omtalt dansevideo med Trond Giske (Ap).

VG ble i ettertid felt i PFU for brudd på god presseskikk, og denne uka ble det også inngått forlik mellom VG og kvinnen, som heter Sofie.

— Den saken belyste for oss at det var behov for å se bredere på hele mediebransjen, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til NTB.

Hun sier hun nå ser fram til å diskutere utvalgets forslag videre med bransjen.

NTB