Forsker tror Ugland-kaprere har økonomisk motiv
Kan være flyttet

Forskeren beskriver følgende scenario for hva som kan ha skjedd:

— Kaprere entrer båten, finner ikke så mye verdisaker som de har tenkt, og ender opp med å ta gisler for å komme i dialog om løsepenger med rederiet. Jihadister hadde neppe gått etter filippinske gisler. For dem har de liten symbolsk verdi.

Bøås, som for tiden befinner seg i Benins naboland Niger, utelukker ikke at gislene kan bli, eller allerede er, fraktet til et av Benins naboland.

— De kan hende at gislene er tatt ut av Benin og over til Nigeria. Da kan denne situasjonen bli mer langvarig, sier han til NRK.

Bekrefter

Rederiet Ugland har hovedkontor i Grimstad, og der er også Bonita registrert. Skipet er 189 meter langt. Foreløpig har selskapet vært knappe med informasjon om saken, men bekrefter hendelsen.

— Ni sjøfolk ble bortført fra båten da den ventet på havneplass for å losse inngående frakt, heter det på Uglands nettsider.

Ifølge havnemyndighetene i Benin ble skipet angrepet nærmere 15 kilometer utenfor innseilingen til havneområdet. De bortførte sjøfolkene er kapteinen og åtte av mannskapet. Den øvrige besetningen meldes å være uskadd.

Rederiet opplyser at de vil gi oppdateringer når ny bekreftet informasjon er tilgjengelig.

— Vi har ingen nye opplysninger. Det jobbes intenst med å få til en løsning, opplyser Ugland-rederiet til VG mandag morgen.

Farlig område

Guineabukten, som strekker seg fra Kamerun til Liberia, har blitt et av verdens farligste havområder.

Angrep på skip og bortføring av sjøfolk for å kreve løsepenger har blitt mer og mer vanlig, særlig langs kysten av Nigeria. Piratene tvinger noen ganger skip til å legge om kursen i flere dager, lenge nok til å forsyne seg av lasten og kreve løsepenger for å sette besetningen fri.

Kapringene skaper store problemer for internasjonal skipsfart i området.

Globalt har riktignok antallet pirathendelser og væpnede ran til sjøs gått ned i løpet av årets ni første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor. Men fortsatt omtales Guineabukten som farlig av International Maritime Buerau (IMB),

— Regionen står for 86 prosent av sjøfolk som blir tatt som gisler, og 82 prosent av verdens totale bortføringer, ifølge IMBs rapport for tredje kvartal.

NTB