Årets oktober var den kaldeste på ti år
Høyest månedstemperatur hadde Røvær og Kvitsøy — Nordbø, begge i Rogaland, med 9,5 grader. Høyeste maksimumstemperatur med 16 grader ble registrert 11. og 16. oktober på stasjonen Etne II i Hordaland og 24. oktober på Tingvoll i Møre og Romsdal. Gjennomsnittet for høyeste maksimumstemperatur i oktober de siste 30 årene er 20,4 grader.

27,2 minusgrader

Laveste minimumstemperatur var 27,2 minusgrader, og ble målt på Suolovuopmi — Lulit i Kautokeino og Cuovddatmohkki i Karasjok 28. oktober. Gjennomsnittet for laveste minimumstemperatur i oktober de siste 30 årene er 21,0 minusgrader.

Månedsnedbøren var 85 prosent av normalen. Flere stasjoner på Sørlandet og Østlandet fikk fra 150 prosent til opp mot 200 prosent av den normale nedbøren. Noen stasjoner i Nordland, Troms og Sogn og Fjordane fikk fra 30 til 50 prosent av normalen.

NTB