EØS-tilsyn vil be Norge om Nav-svar på mandag
Kan gå lenger tilbake

ESA-president Bente Angell-Hansen sier til Dagbladet at problemet kan gå enda lenger tilbake enn til 2012.

— Sånn vi ser det nå, tenker vi at dette har vært tilfelle helt siden Norge har blitt medlem av EØS-avtalen, sier hun.

— Vi er nå i ferd med å sende brev til Norge hvor vi forsikrer oss om at regelverket blir fulgt riktig i framtida. Vi vil også spørre om når og hvordan Norge vil rydde opp i denne alvorlige saken, legger ESA-presidenten til.

Klage i 2015

Tilsynsorganet har tatt opp temaet med Norge i flere brev og møter de siste årene.

Dokumenter NTB har fått tilgang til, viser at ESA allerede for over fire år siden fikk en klage fra en norsk statsborger. Klagen gjaldt et avslag fra Nav da vedkommende søkte om å få ta med seg arbeidsavklaringspenger (AAP) til Sverige.

Klagen kom i 2015, samme år som Anniken Hauglie (H) ble utnevnt til arbeids- og sosialminister og Sigrun Vågeng fikk jobben som Nav-direktør.

Saken var gjenstand for flere møter og brevveksling mellom ESA og Norge de neste årene. Den ble blant annet tatt opp på flere såkalte pakkemøter, der ESA og norske representanter møtes for å gå gjennom uløste saker.

— Basert på den informasjonen vi hadde, ble det besluttet å ikke ta saken videre og at det ikke hadde vært brudd på EØS-avtalen, sier Gardarsson om klagen fra 2015.

NTB